ADVOCATS DE DESNONAMENTS

A Jurand Advocats i Consultors trobaràs experts advocats desnonaments.

Comptem amb una llarga trajectòria en el tractament de casos de morositat en el pagament de l’habitatge o local comercial. Això ens capacita per assessorar arrendadors i arrendataris per obtenir el resultat més favorable i ràpid per al nostre client.

Serveis que ofereixen els nostres advocats especialitzats en desnonaments

Al nostre despatx de advocats a Granada oferim els següents serveis relacionats amb desnonaments a particulars o empreses, arrendataris o arrendadors:

 • Demandes de desnonament
  Juís de desnonament express.
 • Desnonaments per precari.
 • Enervació de desnonaments .
 • Sentències de desnonaments.
 • Juís de desnonaments de comerços.
 • Oposicions al desnonament.
 • Traspassos de negoci.</li >
 • Dacions en pagament.
 • Subhastes i mediacions.
 • Contractes de lloguer i compravenda.
 • Reclamació de rendes.
 • Paralització d’execucions hipotecàries.

Quants impagaments són necessaris per iniciar un desnonament?

Per iniciar un procés de desnonament n’hi ha prou amb tenir una única mensualitat impagada. Llevat dels casos en què s’hagi establert un incompliment superior.

És obligatori enviar un requeriment abans d'interposar el desnonament?

Per iniciar un procés de desnonament no és obligatori enviar un requeriment a l’arrendatari, tret que es vulgui impedir que puguin enervar l’acció de desnonament.
Si es vol demanar també a l’avalador, cal enviar un requeriment de pagament abans de presentar la demanda.

Necessites fer-nos una consulta?

Quina és la durada mitjana d'un desnonament per impagament de rendes des que la demanda s'interposa fins que es produeix el llançament?

Com sol passar amb aquest tipus de tràmits, el temps del procés dependrà de la càrrega de treball que tingui el Jutjat, com la del servei que s’encarregui d’executar el llançament.

També influirà contractar a un advocat de desnonaments especialitzat en aquests casos. El marge sol ser de tres a sis mesos per recuperar l’immoble. Tot i que en alguns casos l’arrendatari pot sol·licitar la suspensió del procediment per un període de fins a sis mesos per evitar situacions de vulnerabilitat.

Davant de situacions d'impagament, es poden donar de baixa o deixar de pagar els subministraments?

Donar de baixa els subministraments o deixar de pagar-los pot suposar una condemna a l’àmbit penal. Ja que el Tribunal ho pot entendre com una coacció.
Si no es pot atendre el pagament de subministraments cal demostrar-ho i serà convenient avisar l’arrendatari.

Vols interposar una demanda de desnonament de precari?

Les demandes de desnonament de precari o per reclamació de quantitat són processos que s’inicien per resoldre un contracte d’arrendament i recuperar un habitatge que l’inquilí ha deixat de pagar.
En aquests casos, pots demanar l’abonament de la paga mensual des del primer mes en què va deixar de complir-se el contracte. A més del reintegrament de la fiança.
Els inquilins per la seva banda han de donar la possessió de la propietat en el menor temps possible. Si continuen negant-se a abandonar l’immoble seran expulsats per la força amb l’ajut de les forces i els cossos de seguretat de l’Estat.
És important comptar amb l’assessorament legal d’un expert en desnonaments a Granada en qualsevol d’aquests casos.

Necessites fer-nos una consulta?

Com evitar un desnonament del banc?

El desnonament del banc es produeix quan es deixen de pagar els rebuts del préstec hipotecari. En aquesta situació, el banc pot decidir si negociar, o iniciar el procediment d’execució hipotecària. Això últim suposa que engegui els tràmits necessaris per subhastar l’immoble, que és la garantia de la devolució dels diners que et va prestar el banc i que no pots tornar.
La millor opció és negociar amb el Director del Banc si es pot lliurar l’habitatge per cancel·lar el deute.

Com evitar un desnonament del banc?

Si el banc estima que no et podràs tornar els diners podrà executar la hipoteca i subhastarà l’habitatge. Si ningú no licita per ella, aquest procediment queda desert i se l’adjudicarà l’entitat financera per un 70% del seu valor. Si el percentatge no cobreix el deute que queda pendent, incloses les despeses, el deute es mantindrà i t’embargaran part dels ingressos futurs i béns.

Pots negociar amb el banc?

No només es pot, sinó que és ideal quan no pots afrontar els pagaments de la hipoteca. Això no aconseguirà que el banc retiri el deute ni s’apiadi, però pot ajudar a negociar i buscar solucions amb més temps.
Es pot negociar una carència de capital; vendre l’habitatge a temps pel millor temps possible per no deure diners al banc; pactar una dació en pagament amb el banc, és a dir, lliurar l’habitatge a canvi de la cancel·lació del deute pendent amb el banc.

Quan es pot aplicar la dació en pagament?

No sempre es podrà saldar el deute amb el banc després de lliurar la vivenda. Per poder acollir-se a la dació en pagament s’han de donar una sèrie de requisits, entre ells:
Que l’hipotecat o unitat familiar es trobin en situació econòmica molt precària, pertanyents al llindar d’exclusió
Que els membres de la unitat familiar no tinguin rendes derivades de la feina o altres béns amb què saldar el deute
Una mensualitat hipotecària superior al 60% dels ingressos de la família
Com assessors i advocats de desnonaments Granada t’assessorem en tot el procés per assolir un acord el més favorable per a tu.

Explica'ns el teu cas sense compromís

Contacta amb nosaltres

Envia'ns la teva consulta

Informació bàsica sobre Protecció de dades Responsable: JURAND S.L; Finalitat: Atendre la vostra sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials; Legitimació: Execució dun contracte, consentiment de linteressat, interès legítim del Responsable; Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal; Drets: Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que podeu exercir adreçant-vos a dpo@altabir.es o C/ LUIS AMADOR. 26. CENTRE DE NEGOCIS CÀMERA DE COMERÇ DE GRANADA; Procedència: El propi interessat; Informació addicional: www.jurandlaw.com.