COM RECLAMAR LA PLUSVALIA MUNICIPAL

Contacta amb nosaltres per sol·licitar la devolució dels diners pagats indegudament.

Malgrat els camins sense sortida establerts pel Tribunal Constitucional, hi ha mètodes alternatius per reclamar els diners pagats indegudament per una plusvàlua municipal.

El propietari de l’immoble podrà sol·licitar la quantia total del que s’ha pagat a l’impost de plusvàlua municipal si la reclamació es va iniciar abans de l’última sentència i no ha obtingut resposta, el procediment està pendent o l’impost va ser liquidat entre el 26-O i el 9-N.

 

SABEM COM RECLAMAR ELS DINERS DE LA TEVA PLUSVALIA.

NOMÉS GUANYEM SI TU RECUPERES EL QUE HAS PAGAT DE MÉS.

Impost de plusvàlua: què és i com calcular-ho

Encara que tècnicament l’Administració Pública el coneix com l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), comunament s’anomena plusvàlua al tribut que grava la revaloració que, any rere any, solen experimentar els habitatges al nostre país.

Es tracta d’un tribut que al llarg dels anys ha generat multitud de dubtes i polèmiques a causa del mètode de càlcul, i és que obliga el consumidor a pagar per la diferència de preu entre la compra i la venda d’un immoble, encara que aquesta no existeixi.

Així, el venedor és qui ha d’abonar aquest impost en transmetre un habitatge, mentre que en el cas d’una herència o donació serà el receptor qui està obligat a fer front al pagament.

Any 2017: El principi de la fi?

El motiu principal pel qual s’ha emportat la reclamació de l’Impost de Plusvàlua als Tribunals ve derivat de la crisi econòmica que va clavar un cop dur a l’economia de l’Estat. Per això, es va posar grollerament de manifest com, en transmetre un immoble, fins i tot en situacions en què es produïa una pèrdua patrimonial en aquesta transmissió, es continuava tributant per aquest impost.

Davant d’aquesta situació, el maig de 2017 es va pronunciar el Tribunal Constitucional per assenyalar la nul·litat de l’impost de plusvàlua en la mesura que graves situacions d’increment de valor inexistents, és a dir, per als supòsits en què es produís una pèrdua econòmica fruit de una transmissió.

Un nou pronunciament del Tribunal Constitucional a l'octubre del 2019 passa a assenyalar la nul·litat de l'Impost de plusvàlua en la mesura que l'import resultant de la quota a ingressar superés la quantitat del mateix guany patrimonial obtingut a fi de la transmissió.

El Constitucional declara nul el mètode de càlcul: gir de 180º a l'impost de plusvàlua

Tot i la tardança a declarar nul aquest impost en el mètode de càlcul, les conseqüències d’aquesta sentència són realment rellevants des del punt de vista de la seguretat jurídica.

La situació d’inseguretat jurídica que s’ha creat a causa de l’abast de la decisió de la sentència del Tribunal Constitucional comporta que totes aquelles situacions en què la liquidació hagi esdevingut ferma no seran recurribles. Per part seva, una liquidació serà ferma si en el termini d’un mes no s’ha interposat recurs de reposició o si, interposat aquest, aquest s’ha desestimat, en aquesta o en instàncies posteriors.

No passa el mateix amb les autoliquidacions, ja que el tribut local objecte d’aquest comentari, si bé és un impost estatal, està cedit en la gestió i el cobrament als ajuntaments, i són aquests els que poden decidir el règim de liquidació o autoliquidació.

Hi ha vida després de la decisió del Constitucional: t'expliquem les opcions per reclamar

Després de diversos intents el 2017 i el 2019, a l’octubre del 2021 l’impost ha estat declarat nul pel Tribunal Constitucional després de considerar que el seu càlcul és inconstitucional, ja que no es correspon amb la realitat i afecta el principi de capacitat econòmica que recull l’article 31 de la Constitució espanyola.

D’acord amb la sentència dictada el 26 d’octubre passat, el mètode de càlcul utilitzat per gravar l’increment del valor que experimentava un terreny des de l’adquisició fins a la venda resulta nul en entendre que de vegades es realitzava sobre increments de valor inexistents.

No obstant això, des de Jurand Advocats & Consultors Tributaris sabem que hi ha una mica més enllà dels camins sense sortida que planteja el Constitucional, posant al servei de l'obligat tributari el mètode per sol·licitar la devolució de la plusvàlua.

Explica'ns el teu cas sense compromís

Contacta amb nosaltres

Envia'ns la teva consulta

Informació bàsica sobre Protecció de dades Responsable: JURAND S.L; Finalitat: Atendre la vostra sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials; Legitimació: Execució dun contracte, consentiment de linteressat, interès legítim del Responsable; Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir adreçant-se a dpo@altabir.es o C/ LUIS AMADOR. 26. CENTRE DE NEGOCIS CÀMERA DE COMERÇ DE GRANADA; Procedència: El propi interessat; Informació addicional: www.jurandlaw.com.