Avís Legal

0. OBJECTE

Aquest avís legal regula l’ús i la utilització del lloc web www.jurandlaw.com, del qual és titular JURAND SL (d’ara endavant, JURAND ADVOCATS I CONSULTORS TRIBUTARIS).

La navegació pel lloc web de JURAND ADVOCATS I CONSULTORS TRIBUTARIS li atribueix la condició d’USUARI del mateix i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part de JURAND ADVOCATS I CONSULTORS TRIBUTARIS, cas en què es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.

Per això és recomanable llegir-ne atentament el contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest lloc web.

L’usuari a més, s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i aquest Avís Legal, i respondrà davant de JURAND ADVOCATS I CONSULTORS TRIBUTARIS o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que es puguin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Qualsevol utilització diferent de l’autoritzada està expressament prohibida, i JURAND ADVOCATS I CONSULTORS TRIBUTARIS poden denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

1. IDENTIFICACIÓ

JURAND ADVOCATS I CONSULTORS TRIBUTARIS, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, us informa que:

La seva denominació social és: JURAND SL.
El seu nom comercial és: JURAND ADVOCATS I CONSULTORS TRIBUTARIS.
El seu CIF és: B19578327.
El seu domicili social és a: CARRER SANT JOAN DE DÉU 49 – 18001 GRANADA (ESPANYA).
Està inscrita al Registre Mercantil de GRANADA TOM: 1550 FULLA: GR-46481 LLIBRE: 0 INSCRIPCIÓ: 1 FOLI: 166.

2. COMUNICACIONS

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la vostra disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Telèfon: 858123544.
Email: info@jurandlaw.com.
Adreça postal: Carrer Sant Joan De Déu, 49.
Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i JURAND ADVOCATS I CONSULTORS TRIBUTARIS es consideraran eficaços, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

3. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els serveis són d’accés lliure i gratuït. No obstant això, JURAND ADVOCATS I CONSULTORS TRIBUTARIS pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web a l’emplenament previ del corresponent formulari.

L’usuari garanteix l’autenticitat i l’actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a JURAND ADVOCATS I CONSULTORS TRIBUTARIS i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de JURAND ADVOCATS I CONSULTORS TRIBUTARIS ia no emprar-los per, entre d’altres:

Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o l’ordre públic.

Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, fer malbé, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de JURAND ADVOCATS I CONSULTORS TRIBUTARIS o de terceres persones; així com obstaculitzar laccés daltres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals JURAND ADVOCATS I CONSULTORS TRIBUTARIS presta els seus serveis.

Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris oa àrees restringides dels sistemes informàtics de JURAND ADVOCATS I CONSULTORS TRIBUTARIS o de tercers i, si escau, extreure’n informació.
Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de JURAND ADVOCATS I CONSULTORS TRIBUTARIS o de tercers.

Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb lautorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

Recollir dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a JURAND ADVOCATS I CONSULTORS TRIBUTARIS, sense que puguin entendre’s cedits al usuari cap dels drets dexplotació sobre els mateixos més enllà del estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap mena d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de JURAND ADVOCATS I CONSULTORS TRIBUTARIS, sense que es pugui entendre que l’ús o accés a aquest atribueixi a l’usuari cap dret sobre aquests.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets dexplotació queden prohibits.

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre JURAND ADVOCATS I CONSULTORS TRIBUTARIS i el propietari del lloc web on s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de JURAND ADVOCATS I CONSULTORS TRIBUTARIS dels seus continguts o serveis .

JURAND ADVOCATS I CONSULTORS TRIBUTARIS no es responsabilitza de l’ús que cada usuari doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base d’aquests.

3.1 EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN L’ACCÉS I LA UTILITZACIÓ

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que se’n garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

JURAND ADVOCATS I CONSULTORS TRIBUTARIS exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

La impossibilitat d’accés al lloc web o la manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota mena dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als que s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’hi ofereixen.

La presència de virus o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i aquest avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, ia manera exemplificativa, JURAND ADVOCATS I CONSULTORS TRIBUTARIS no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, JURAND ADVOCATS declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que estigui fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. JURAND ADVOCATS I CONSULTORS TRIBUTARIS no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita a aquests, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. JURAND ADVOCATS I CONSULTORS TRIBUTARIS no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

3.2 PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que hi ha fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà de enviar una notificació a JURAND ADVOCATS I CONSULTORS TRIBUTARIS identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

3.3 PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen lúnic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.

4. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent.

La llengua utilitzada serà el Castellà.