FRANCISCO JESÚS GARCÍA MARTÍN | Advocat

ESPECIALISTA EN DRET BANCARI

Graduat en Dret per la Universitat de Granada.
Màster en Advocacia per la Universitat de Granada.
Assessorament administratiu a l’Oficina de Defensor de la Ciutadania
de l’Ajuntament de Granada.

Idiomes: anglès.