IRENE PEREZ AGUILERA | Economista

ESPECIALISTA EN ASSESSORIA D’EMPRESES

Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de Granada.
Màster en Auditoria de Comptes pel Centre d’Estudis Financers (UDIMA).

Idiomes: Anglès