JESÚS VILLEN| Advocat i Economista

Inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de comptes (ROAC) nº 20117.
Realització de treballs d’auditoria
en sectors com el d’exportació de fruites i hortalisses, alimentació, automoció (concessionaris), transport, comerç, entitats locals i de diferents formes jurídiques (societats anònimes, limitades, cooperatives, fundacions, associacions) des de l’any 1990 .

Col·legiat a l’Il·lustre. Col·legi d’Economistes de Granada i Madrid.
Col·legiat a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granada.
Cursos d’actualització anual
en àrees d’auditoria, comptabilitat i fiscalitat.
Professor de l’Màster Oficial d’Auditoria de Comptes de la Universitat de Granada des 2014/2015.

Idiomes: portuguès (nivell parlat alt).