SARA ESTÉVEZ ALCARAZ | Economista

Graduada Superior en administracón i Finances pel CES Ramon i Cajal.
Certificat d’Profesonalidad en Activitats de Gestió Administrativa.
Especialista en l’Àrea d’Administració de Finques.

Auxiliar Administrativa en Corredoria d’Assegurances Eurocenter.
Administració i digitalització d’històries clíniques a l’Hospital Verge de les Neus de Granada.
Administració i digitalització de dades en Scanea2.

Idiomes: anglès.